Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

På Vealøs sportskapell