Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Påskemøte med nattverd