Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Pinsedagsgudstj. med nattverd