Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sang- og musikkmøte 2. juledag