Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sangkveld med Egil Sjaastad