Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsskolens dag i kirken