Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Utegudstjeneste på Karlsvika