Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vårdugnad for menighet og skole