Kirkeforum om Hauge

Kirkeforum i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) arrangerte en interessant og lærerik temakveld om ”Hans Nielsen Hauge – mannen, troen og arven” 18. september i Bjerkely menighetssenter i Re i Vestfold.

 

Pastor Boe Johannes Hermansen gav en kort innføring i ”Hauges liv og virksomhet” før pastor dr. Ragnar Andersen hadde temaet: ”Hauges kristendom, brytninger etter hans tid og hva som med rette kan kalles haugianisme”. (Andersens foredrag ligger på DELKs nettside).

Innledningene ble etterfulgt av kveldsmat og samtale. Tilsynsmann Rolf Ekenes ledet kvelden.

Ragnar Andersens foredrag kan du lese her.

Bildet over viser Ragnar Andersen (til høyre) og Rolf Ekenes.
Foto: Boe Johannes Hermansen

Artikkelen er publisert 27. oktober 2017