Kirkens grunn – en felleserklæring

Tidligere i høst sendte flere kirkesamfunn en samlet erklæring til Stortinget. Den starter slik:
En erklæring om det tokjønn-baserte ekteskapet, og en appell til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten.

Utgangspunktet for arbeidet med erklæringen var nye politiske forslag om LHBTI-politikk. Mange menigheter som løfter frem det klassiske synet på ekteskapet, opplever et stort press og lite forståelse for sitt syn. DELK er ikke alene om å mene at ekteskapet er innstiftet av Gud som en pakt mellom én mann og én kvinne. Med stadig nye politiske vedtak blir det vanskeligere å hevde et klassisk syn i samfunnet. Både tros- og ytringsfriheten er under press for oss som kirkesamfunn. Derfor er det viktig at Stortinget får høre motargumenter for en stadig mer liberal samlivspolitikk, samtidig som de får høre gode argumenter for det klassiske synet på ekteskapet. Ikke minst er det viktig å få formidlet ekteskapet mellom mann og kvinne som den beste rammen for barn å vokse opp i.

Jan Bygstad, DELK-prest i Bergen, har vært sekretær for arbeidet som ledet frem til erklæringen «Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll».

Jan ble intervjuet av avisen Dagen og uttalte blant annet følgende om de politiske forslagene: En god del av forslagene handlet bare om å utvide tiltak som allerede er i gang i norsk skole og på andre områder av samfunnslivet.

Videre skriver Dagen:

Bygstad er usikker på hva de kan håpe å oppnå.

– Personlig tror jeg at Stortinget neppe vil ta dette til følge. Men vi tror det er avgjørende at det blir sagt at så langt vi vurderer det, er tros- og samvittighetsfriheten truet. Om dette også kan vekke til en bredere debatt, vil det være godt.

Han mener det er avgjørende at erklæringen er økumenisk og dermed markerer at dette er uttrykk for felleskristen tro gjennom 2000 år.

– Hva har dere tenkt om den historiske klangbunnen det gir å bruke begrepet Kirkens grunn?

– Bakgrunnen for bekjennelsen Kirkens grunn under krigen var lovforslag om ideologisk omskolering av befolkningen som skulle implementeres i skoleverket. Det førte til at Den norske kirke satte ned foten og avga en bekjennelse om foreldreretten og om statens mandat.

Bygstad poengterer at de ikke ønsker å sammenlikne dagens situasjon med nazismen.

Men det er svært problematisk at vi nå er ved å få en ideologisk aktiv statsmakt som på områder som sentrale i kristen tro ønsker å omskolere befolkningen, en omskolering der radikal kjønnsteori ligger i bunnen. Staten har ikke mandat til å styre innbyggernes tro, livssyn, virkelighetsforståelse og etikk, sier han.

I sluttordet av erklæringen kan vi lese: «Den omvurdering av grunnleggende verdier som familie og samfunn hviler på, og som nå skjer i statlig regi, er et alvorlig angrep på sentrale sider av vår kulturarv. På sikt vil dette kunne være ødeleggende for samfunnet»

Den er underskrevet av blant andre Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, DELK, Ungdom i Oppdrag, Kvinner i Nettverk, Jesus-Kvinner, Kristent Fellesskap og Den norske Israelsmisjon.

Du kan lese erklæringen i sin helhet ved å trykke her.

Tekst: Erling Rantrud
Foto: Typorama

Artikkelen er publisert 4. desember 2020.