Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord – hele 194.000 kroner.

 

Kombinasjonen av Generalforsamling og St. Hansstevne er helt nytt for DELK, og evalueringen av tredagers arrangementet vil vise om dette er noe som vil bli gjentatt senere. Men så langt deltakere kunne se og oppleve var det hele svært vellykket.

Lang og omfattende planlegging ligger bak, og aldri har det vært så mange involverte talere, seminarholdere, musikere og sangere.

At deler av det store arrangementet måtte flyttes innendørs på grunn av regn, og at teltet som ble benyttet til en del barneaktiviteter i Gjennestadparken blåste over ende, er også en del av det hele.

Antall deltakere på gudstjenesten søndag formiddag var trolig på rundt 600, og et mer eksakt tall kommer så snart ferien er over.

Men samlet kollekt – hele 194.000 kroner – er ny rekord og noe tilsynsmannen er svært fornøyd med.

Lydopptak fra de aller fleste møtene, talene og seminarene finner du på DELKs podcast-sider.

Bildene og tekstene i stripen over viser og beskriver en del av de forskjellig innslagene på årets St. Hansstevne.

Mer om St. Hansstevnet kommer i neste nr. av DELKs kirkeblad Underveis.

 

Tekst og foto: TFR

Artikkelen er publisert 21. juli 2017