Kompetanseheving for skolestyrene

Skolerådet arrangerte 13. november et ettermiddag/kveldskurs for skolestyremedlemmene og varamedlemmene i DELKs skolestyrer.

 

Kurset var lagt til allrommet på Granly skole og hadde 30 deltakere. Generalsekretær Jan Erik Sundby og seniorrådgiver Signe Sandsmark fra Kristne Friskolers Forbund (KFF) var faglig ansvarlig for kurset. De gjennomgikk viktige temaer som friskoleloven, ansettelser, styrets ansvar og oppgaver, økonomiforskriften, lokalt læreplanarbeid, virksomhetsbasert vurdering m.m.

En engasjert og positiv forsamling fikk med seg mye kunnskap, både om alvoret og ansvaret som ligger på skolestyrene, men også om verdien i å få være med å gjøre skolene våre så gode som mulig. Det er viktig å ha god kvalitet både på det å være kristen skole og på det å være skole. I mars følges kurset opp med en ny samling der erfaringer fra styrearbeidet skal utveksles.

 

Tekst og foto: Tore Slettvik

Artikkelen er lagt ut 16. november 2015