Konsert i Stokke kirke lørdag 24. juni kl 19.00

I forbindelse med DELKs sommerstevne på Gjennestad i Vestfold vil reformasjonsjubileet bl.a. bli markert med en konsert i Stokke kirke på kvelden lørdag 24. juni.

 

Tema for konserten er: «Luther-salmer gjennom 500 år» og intensjonen med konserten er å vise hvordan Luther som komponist og dikter har inspirert kirkemusikere og salmediktere opp gjennom århundrene like til i dag. Last ned og les konsert-programmet.

Et utvalg Luther-salmer vil bli framført av et prosjektkor fra DELK. Koret vil bli akkompagnert av et orkester sammensatt fra forskjellige menigheter og musikksammenhenger i Vestfold. Dessuten vil kantor i RE kommune, Bjørn Vidar Ulvedalen, medvirke.

Ulvedalen er kjent som konsertorganist – og ikke minst for sitt nybrottsarbeid ved å tilrettelegge undervisning i orgelspill for barn helt ned i småskolealder. Han vil bl.a. framføre to komposisjoner av Bach bygget over kjente Luther-salmer.

Tilhørerne vil selvsagt også få god anledning til å være med å synge – sammen med kor, orkester og nyrestaurert orgel i Stokke kirke.

Det blir fri entre, men kollekt til dekning av utgifter.

Alf Henrik Engen

 

Artikkelen er publisert 3. juni 2017