Kontaktkaféen i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt

Hva tenker du når du går forbi Stoltenbergparken? At parken er den største samlingsplassen for rusmisbrukere i Tønsberg? Har du positive tanker eller negative medmenneskelige tanker rundt de som sitter der?

– Jeg har hatt begge deler, sier Bent Døvik. – Men etter å ha jobbet nær innpå disse menneskene har jeg bare positive medmenneskelige tanker. Det er personer som deg og meg som har kommet veldig skjeft ut, og jeg blir veldig glad i dem. De kan se litt skumle ut, men de fleste kan du snakke med som med en bekjent/kamerat.

Kontaktkaféen har holdt på siden august 2019, og flere rusmisbrukere er i ferd med å sluses inn på et rehabilitets-sted som Evangeliesenteret driver. Som mange av oss vet, har Evangeliesenteret gode resultater når det gjelder rusfrihet. Og ikke minst: Mennesker blir frelst.

– Kontaktkaféen i Tønsberg drives som en stiftelse som skal klare seg selv økonomisk. Vi har imidlertid Evangeliesenteret sentralt i ryggen, forteller Bent.

Kaféen ligger sentralt midt i Tønsberg, en fantastisk fin beliggenhet til dette formålet. Kaféen er åpen mandag og torsdag kl. 11.00-15.00. Det kommer ca. 20 besøkende hver gang. Siste gang før jul var det 42 besøkende.

– Det er flere menigheter som samarbeider om dette. De yter både økonomisk hjelp, er aktive i forbønn og stiller opp med medarbeidere. Lederen er deltidsansatt i 40 %. Vi er 20 frivillige, og av disse er foreløpig 7 fra Granly menighet. Når det gjelder mat, blir det meste sponset av matsentralen. Vi har derfor lite utgifter til mat. Men leie av lokaler, drift og deltidsansatt krever sitt.

Evangeliesenteret har et blad som heter: «Ennå er det håp». Det kan en få tilsendt gratis. Ring: 21 00 49 00 eller send en epost til post@evangeliesenteret.no.

På bildet over ser du f.v.: Joachim Flamm, Reidar Gregersen, Celin Eriksen, Ester Bettum, Britt Håland, Astrid Fosland, Bent Døvik og Bjørn Olav Lie.
Foto: TFR

Artikkelen er publisert 17. januar 2020.

Her kan du lese Tønsbergs Blads artikkel om kontaktkaféen.