Korsangere og instrumentalister etterlyses!

I 2017 feirer vi at det er 500 år siden reformasjonen startet. Det vil bli flere arrangementer som markerer dette.

 

St. Hansstevnet i juni 2017  vil også være preget av dette jubileet. Lørdag 24. juni om kvelden vil vi, i samarbeid med kirkemusikkarbeidet i Stokke kirke, ha en konsert med den foreløpige tittelen «Luther-salmer gjennom 500 år».

I den forbindelse håper vi i DELK å få til et prosjektkor som skal synge korarrangementer av Luther salmer fra 1500-, 1600- ,1700- (Bach-koraler) og 1800-tallet. Vi håper også å få med arrangementer fra vår samtid.

Prosjektkor satt sammen av sangere fra lokalmenighetene i DELK har fungert godt tidligere, og vi i jubileumskomiteen håper at denne oppgaven burde oppleves både interessant og utfordrende.

I tillegg håper vi å få til en orkestergruppe, derfor vil vi gjerne også få kontakt med habile strykere og blåsere.

For at et slikt prosjekt-kor og -orkester kan fungere, er det nødvendig med noe notekunnskap, slik at en kan gjøre seg kjent med notematerialet og øve noe hjemme før de få øvelsene vi kan få til sammen.

Opplegg og notemateriell vil vi komme tilbake til når vi har fått en viss oversikt over hvem som blir med. Finner du dette interessant, så ikke nøl med å melde fra til Alf Henrik Engen så snart som mulig. For sangerne er det ønskelig at dere oppgir hvilken stemme dere synger, for de som spiller et instrument må vi vite hvilket instrument, og for messingblåsere også hvilke stemming (Ess eller B instrument) instrumentet har.

Vanskelighetsgraden i stoffet vi skal arbeide med bør ikke skremme noen, men det kreves at deltagerne har noe erfaring med korsang og med samspill for instrumentalistene.

Bruk gjerne e-post til påmelding, men det er også mulig å ringe!

E-post:      alf.henrik.engen@gmail.com
Telefon:     928 14 587

 Alf Henrik Engen

Artikkelen er publisert 9. november 2016