Kort fra rådsmøtet i oktober

Rådsmøtet ble avholdt på Strand leirsted i Sandefjord 23. – 24. oktober. Rådsmøtet samler alle eldste og prester i DELK. Mange saker var utsatt fra vårens digitale rådsmøte og sakslisten var fullpakket. Møteleder styrte møtet godt slik at alle saker ble behandlet i løpet av helga.

Fredag kveld var åpen for tilhørere og viktig tematikk som samlivsetikk, Israel i forkynnelsen, lederopplæring og ungdom, ble drøftet. Rådsmøtet behandlet også følgende saker:

● Høring i rådsmøtet om endringen av organiseringen av rådsmøtet som samarbeidsorgan. GF 2019 vedtok at rådsmøtet skal deles opp i et læreorgan med åndelig ansvar og et samarbeidsorgan som skal bli bredere sammensatt enn dagens rådsmøte, blant annet med representasjon av kvinner, unge og styremedlemmer fra menighetsstyrene.

● Teksten til ny katekismebok for mellomtrinnet på skolene ble godkjent.

● Rådsmøtet hadde besøk fra og god orientering fra menighetsplantingsarbeidet på Jæren og Hardanger.

● Rådsmøtet godkjente «Veileder for planting og utvikling av menigheter i DELK» og sluttet seg til forslag til «Misjonsmodell for DELK» og sendte disse tilbake til hovedstyret for endelig behandling.

● Mandat for liturgikomiteen ble vedtatt. Ny liturgi for alminnelig skriftemål og tekst til dåpsfolder ble godkjent.

● Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) har utarbeidet en revisjon av tekstrekkene til bruk i gudstjenester. Formålet med de nye rekkene er å ta med tekster som oppleves vanskelige og upopulære i vår samtid. Rådsmøtet ønsket ikke å endre tekstrekker, men godkjente NELKs tekstrekker som ressurs i DELK og ba om at liturgikomiteen vurderer noen tilleggstekster eller temaer til dagens tekstrekker.

● Rådsmøtet sluttet seg til hovedstyrets forslag til mandat for ungdomsrådet og til endring i prosedyren for prestestilling i DELK.

Det ble en god og oppbyggende helg for de fremmøtte, med ekstra smittevernstiltak. Strand leirsted med solskinn og med fjorden som nærmeste nabo skapte en god ramme for helgen.

Tekst og foto (det lille bildet): Torgeir Døvik
Bildetekst: Lillian Kallasten ga rådsmøtet en god innføring i temaet Samlivsetikk.

Bakgrunnsbildet er hentet fra Strand leirsteds nettsider.

Artikkelen er publisert 20. november 2020.