Kristendomsseminar for DELK-skolene

14. og 15. januar ble det gjennomført to like seminardager på henholdsvis Skauen kristelige skole i Skien og Ryenberget skole i Oslo. Temaet for seminarene var bibelbruksmotivasjon.

Bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet var invitert for å snakke om hvordan Bibelen kom til oss, og om gamle og nye måter å bruke Bibelen på.

Han tok utgangspunkt i stoff fra sin nye bok «Det store puslespillet – jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen».

For de fleste deltakerne var mye av dette nytt og ukjent stoff. Vi ble kjent med spennende begreper og personer, som Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Oxyrhynchus og Constantin von Tischendorf…

Hans Johan formidlet til dels tungt stoff på en kreativ og inspirerende måte, med en god blanding av humor og faglig tyngde.

Gjennom en forelesningsøkt om bibelbruk hos kristne i andre land fikk vi se litt inn i hvor høyt Guds ord verdsettes hos dem som har liten eller ingen tilgang til Bibelen.

Hans Johan fikk også formidlet at Bibelen skal være en bruksbok samtidig som vi skal ha respekt for Guds hellige ord.

På slutten av seminaret ble det orientert om et læreverkarbeid DELK er med på sammen med NLA og andre kristne skoleorganisasjoner. Den første boka i en serie på tre eller fire lærebøker for mellomtrinnet ventes ferdig til høsten. Den skal handle om bibelkunnskap. Fra DELK er Ingunn Aar Jacobsen fra Bjerkely skole med på arbeidet.

Tekst og foto: Tore Slettvik