Kristiansand menighet søker prest i 25 % stilling

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3300 medlemmer fordelt på 12 menigheter i Sør-Norge. Kristiansand menighet ble etablert i 2016 og har 24 medlemmer.

Menigheten søker prest i inntil 25 % stilling. Kristiansand er primærområdet.

Det er flere barnefamilier i menigheten og regelmessig søndagsskole. Alle generasjoner er representert. Søndag formiddag er vi vanligvis mellom 20–35 som feirer gudstjeneste eller deltar i søndagsmøte.

Presten utgjør, sammen med to eldste, menighetens eldsteråd. Ved siden av eldsterådet er menighetens arbeid organisert med et menighetsstyre.

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten.

Som vår nye prest har du relevant utdannelse og/eller erfaring. I tillegg ønsker vi at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene:

 • bibel- og forkynnerglede
 • et tydelig engasjement for barn og unge
 • setter det diakonale arbeidet høyt
 • relasjonsbyggende evner med mennesker i alle aldre
 • musikalske evner og interesse for musikk
 • en som inspirerer, tar initiativ og delegerer

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • ha ansvar for gudstjenester og andre sentrale presteoppgaver
 • støtte og utvikle arbeid for barn, ungdommer og familier
 • støtte menighetens tilbud om sjelesorg og diakonal tjeneste
 • veilede frivillige medarbeidere sammen med eldsterådet
 • forrette noen gudstjenester i andre DELK-menigheter

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.  

Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 45 48 22 30.

Søknad med CV sendes innen 18. april 2020 til bertil.andersson@delk.no

Artikkelen er publisert 18. mars 2020