Lærerikt reformasjonsseminar

Reformasjonsseminaret i Bjerkely kirke fredag 27. og lørdag 28. januar ble både innholdsrikt og lærerikt. Ikke minst takket være tre gode foredragsholdere: Rune Søderlund, Knut Alfsvåg og Jan Bygstad. Oppslutningen var også bra, med totalt ca. 100 deltagere.

 

Dosent Rune Søderlund hadde temaene: ”Når vår Herre Jesus Kristus sier: Gjør bot! mener han at hele en kristens liv skal være en bot.» De 95 tesene og veien inn i reformasjonen”. Og: ”Rettferdiggjort av tro. Lov og evangelium som nøkkel til Bibelen og det kristne livet.”

Prof. Knut Alfsvåg behandlet emnene: ”Jeg kjenner ingen annen Gud enn han som lå i krybben og som hang på korset. Gud åpenbart i nådens midler i motsetning til «den skjulte Gud». Og:”Hvor katolsk er DELK? Om Kirkens sju kjennetegn, Skrift og tradisjon, og kirkens katolisitet”.

DELK-prest Jan Bygstads tema var: ”Hvorfor er jeg lutheraner? Er luthersk tro aktuell i dag? Et vitnesbyrd.”

Tilsynsmann Rolf Ekenes ledet den avsluttende panelsamtalen med spørsmål og innspill fra salen.

Seminaret ble arrangert av Reformasjonskomiteen i DELK i samarbeid med Kirkeforum i DELK.

Tre av innleggene finnes her på DELKs hjemmeside. Se linkene nedenfor.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

 

Last ned eller les de tre innleggene her:

● Knut Alfsvåg: «Hvor katolsk er DELK»
● Knut Alfsvåg: «Jeg kjenner ingen annen Gud»
● Jan Bygstad: «Hvorfor lutheraner»

 

Artikkelen er publisert 31. januar 2017