Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2021

12. – 13. november, Strand Leirsted

2022

25. – 26. mars og 21. – 22. oktober

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2021

16.-17. april, 1. juni, 31. august

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2021
●  Horten menighet og Bjerkely menighet
●  Granly menighet, Tønsberg
●  Ryenberget menighet
●  Telemark menighet
Se kalenderne for den enkelte menighet.

K O N F I R M A S J O N E R
2021
●  Bergen, Ny dato, 5. september    ●  Hardanger, Ny dato, lørdag 4. september

●  DELK Nord, 25. april ●  Oslo, Ny dato, lørdag 4. september

●   Sandefjord, Ny dato, 8. august ●   Telemark, Ny dato, 12. september   ●   Vestfold, Ny dato, 19. september

2022
●  Oslo, 8. mai   ●   Sandefjord, 8. mai   ●   Telemark, 22. mai   ●   Vestfold, 15. mai

2023
●  Oslo, 7. mai   ●   Sandefjord, 7. mai   ●   Telemark, 21. mai   ●   Vestfold, 14. mai

2024
●  Oslo, 5. mai   ●   Sandefjord, 5. mai   ●   Telemark, 26. mai   ●   Vestfold, 12. mai

S A N K T H A N S S T E V N ET
2021
26. – 27. juni, digitalt stevne

2022
24. – 26. juni

G E N E R A L F O R S A M L I N G
2021
25. september på Skauen, Telemark menighet

U N G D O M S A R R A N G E M E N T E R

2021

Kvitsund, 30. juni til 4. juli.

S K O L E M Ø T E R
2021
Personalseminar i Drammen: 8.-9. november

2022
Kristendomsseminar på Bjerkely: 19. januar

Artikkelen er sist oppdatert 6. april 2021