Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2021

19.  og 20. mars, Moe kirke, Sandefjord

22.  og 23. oktober

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2021

26. januar, 3. mars, 16.-17. april, 11. mai

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2021
●  Horten menighet og Bjerkely menighet
●  Granly menighet, Tønsberg
●  Ryenberget menighet
●  Telemark menighet
Se kalenderne for den enkelte menighet.

K O N F I R M A S J O N E R
2021
●  Oslo, 2. mai   ●   Sandefjord, 2. mai   ●   Telemark, 23. mai   ●   Vestfold, 9. mai
2022
●  Oslo, 8. mai   ●   Sandefjord, 8. mai   ●   Telemark, 22. mai   ●   Vestfold, 15. mai

S A N K T H A N S S T E V N ET
2021
25. – 27. juni

G E N E R A L F O R S A M L I N G
2021
25. – 27. juni

U N D O M S A R R A N G E M E N T E R

2021

Kvitsund, uke 26

S K O L E M Ø T E R
2021
Personalseminar i Drammen: 8.-9. november

Artikkelen er sist oppdatert 4. januar 2021