Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2
020
● 20. og 21. mars, Moe kirke, Sandefjord.
● 23.  og 24. oktober, Strand leirsted, Sandefjord.

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2019

● Tirsdag 26. november

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2019
●  Horten menighet og Bjerkely menighet: Lørdag 23. november
●  Granly menighet, Tønsberg – Lørdag 16. november 2019
●  Ryenberget menighet, Lørdag Oslo: 23. november
●  Telemark menighet: Lørdag 23. november
Se kalenderne for den enkelte menighet.

K O N F I R M A S J O N E R
2020
●  Oslo, 3. mai   ●   Sandefjord, 3. mai   ●   Telemark, 24. mai   ●   Vestfold, 10. mai
2021
●  Oslo, 2. mai   ●   Sandefjord, 2. mai   ●   Telemark, 23. mai   ●   Vestfold, 9. mai
2022
●  Oslo, 8. mai   ●   Sandefjord, 8. mai   ●   Telemark, 22. mai   ●   Vestfold, 15. mai

S A N K T H A N S – S T E V N E
2020
●  Gjennestad i Stokke: 19. – 21. juni
2021
●  Gjennestad i Stokke: 25. – 27. juni

G E N E R A L F O R S A M L I N G
2021
Tid og sted kommer senere

S E M I N A R E R for  DELKs skoler
2019
Personalseminar 11.-12. november på Quality Hotell Kongsberg
2020
Seminar for kristendomslærerne, prester, diakoner etc. 15. januar på Bjerkely

Artikkelen er sist endret 28. oktober 2019