Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

S A M A R B E I D S R Å D E T
2022

25. – 26. mars, antakelig Bjerkely og 21. – 22. oktober (FER)

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2021

7. desember (utsatt fra 30. november)

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2021
●  Horten menighet og Bjerkely menighet
●  Granly menighet, Tønsberg
●  Ryenberget menighet
●  Telemark menighet
Se kalenderne for den enkelte menighet.

K O N F I R M A S J O N E R

2022
●  Oslo, 1. mai   ●   Sandefjord, 8. mai   ●   Telemark, 22. mai   ●   Vestfold, 15. mai

2023
●  Oslo, 7. mai   ●   Sandefjord, 7. mai   ●   Telemark, 21. mai   ●   Vestfold, 14. mai

2024
●  Oslo, 5. mai   ●   Sandefjord, 5. mai   ●   Telemark, 26. mai   ●   Vestfold, 12. mai

S A N K T H A N S S T E V N ET

2022
24. – 26. juni

G E N E R A L F O R S A M L I N G
2024
Tid og sted kommer senere

B A R N E – & U N G D O M S A R R A N G E M E N T E R

2022

Ungdomsleir på Kvitsund, dato ikke satt.

Barneleir på Bondal fjellstue, 4.-5. klasse, dato ikke satt.

Barneleir på Bondal fjellstue, 6.-7. klasse, dato ikke satt.

S K O L E M Ø T E R
2021

Mediehåndteringskurs for skolestyrene og skoleadministrasjonene, Bjerkely: 23. november

2022
Kristendomsseminar – fagseminar for kristendomslærere: Bjerkely 19. januar
DELK Together – skolestevne for 5.-10. klasse: Oslofjord Arena, Stokke 4. mai

Sist oppdatert 23. november 2021