Ledig vikarstilling som prest i Bergen menighet

Utlysning gjelder vikariat som prest i inntil 50% stilling. Vikariatet løper t.o.m 31.08.2022 og vil utføres i samarbeid med menighetens hovedprest.

Om Bergen menighet

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har på landsbasis omkring 3200 medlemmer fordelt på 13 menigheter. Bergen menighet ble etablert i 2002. Menigheten har 185 medlemmer og samles i egne lokaler i Rosenberggaten 1, i Bergen sentrum. I nærheten ligger en søstermenighet i Håkonsund på Sotra. En satsning på en menighetsplante i Tørvikbygd i Hardanger får oppfølging fra eldsterådet i Bergen menighet.

Definerende for menighetens profil er klassisk luthersk nådemiddelorientert gudstjenesteliv. Menighetens hovedsamling er gudstjeneste eller møte, med søndagsskole, søndag formiddag. Alle generasjoner er representert, med en betydelig andel barnefamilier.

Utover gudstjenester har menigheten faste bibeltimer, bibelgrupper, konfirmantundervisning, og arbeid rettet mot medlemmer med innvandrerbakgrunn.

Menighetens ledelse utgjøres av prestene og eldste, og menighetens arbeid er organisert gjennom ulike komiteer og utvalg.

Om stillingen

Vi søker etter deg som brenner for forkynnelse og sjelesorg i klassisk luthersk tradisjon, og som er opptatt av et livskraftig menighetsarbeid.

Som vår nye prest har du relevant utdannelse og/eller erfaring.

Videre ønsker vi at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene:

  • bibel- og forkynnerglede
  • opptatt av å formidle troen til barn og unge
  • diakonalt fokus
  • gode kommunikative og relasjonsbyggende evner mot alle aldersgrupper
  • setter pris på det liturgiske gudstjenesteliv
  • ønsker å oppnå tverrkulturell forståelse og innsikt

Viktige arbeidsoppgaver:

  • ansvar for gudstjenester, sjelesorg og diakoni
  • arbeide med barn, ungdommer og familier, inkludert konfirmantarbeid
  • forefallende administrative oppgaver

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. 

Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. I henhold til personalhåndboken forretter presten også noen gudstjenester i andre DELK-menigheter. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 45 48 22 30.

Søknad med CV sendes innen 27. september 2021 til bertil.andersson@delk.no