Ledig stilling som prest i Kristiansand menighet – frist 13. september

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3200 medlemmer fordelt på 13 menigheter. Kristiansand menighet ble etablert i 2016, har 24 medlemmer og har sine samlinger i leide lokaler i Kristiansand sentrum.

Prest i inntil 25 prosent fast stilling – Kristiansand er primærområdet

Det er flere barnefamilier i menigheten og det er etablert søndagsskole. Alle generasjoner er representert. Søndag formiddag er vi vanligvis mellom 20–35 som feirer gudstjeneste eller deltar i søndagsmøte.

Kristiansand menighet har en kort historie. Med tanke på at det i løpet av det siste året har vært lite virksomhet i menigheten på grunn av covid-19, så vil presten i stor grad være med på en nystart av arbeidet.

Presten utgjør, sammen med to eldste, menighetens eldsteråd. Ved siden av eldsterådet er menighetens arbeid organisert med et menighetsstyre.

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten.

Som vår nye prest har du relevant utdannelse og/eller erfaring.

 

Videre ønsker vi at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene:

  • bibel- og forkynnerglede
  • et tydelig engasjement for barn og unge
  • setter det diakonale arbeidet høyt
  • relasjonsbyggende evner med mennesker i alle aldre
  • musikalske evner og interesse for musikk
  • en som inspirerer, tar initiativ og delegerer

Viktige arbeidsoppgaver:

  • ansvar for gudstjenester og andre sentrale presteoppgaver
  • støtte og utvikle arbeid for barn, ungdommer og familier
  • tilby sjelesorg og diakonal tjeneste sammen med eldsterådet

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. I henhold til personalhåndboken forretter presten også noen gudstjenester i andre DELK-menigheter. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 45 48 22 30.

Søknad med CV sendes innen 13. september 2021 til bertil.andersson@delk.no