Lutherske Fordypningsdager i Bergen

Velkommen til Lutherske Fordypningsdager 2018 fra 23. til 26. august. Lutherske Fordypningsdager arrangeres av DELK Bergen menighet og FBB Bjørgvin.

 

Fra nettsiden til Lutherske Fordypningsdager har vi sakset følgende:

● Lutherske Fordypningsdager er et forum for å fremme sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse.

● Vi fokuserer på teologisk klarhet i møte med dagsaktuell forvirring, oppfriskning av kunnskap, sosialt samvær, uformell kontakt og sist men ikke minst; foredrag og forkynnelse til oppbyggelse, frimodighet og sjelesorg.

● Lutherske Fordypningsdager vil gjennom sine arrangementer fokusere på fundamentale trossannheter og på forkynnelsen av Guds Ord i lov og evangelium.

● Vi samler mennesker som hører hjemme i ulike organisasjoner og kirkesamfunn, derfor er det viktig for oss å legge til rette for den gode samtalen slik at vennskap og nettverk utvikles mellom oss som har vårt hjem i vår lutherske bekjennelse, endog i ulike forsamlinger.

En PDF av programmet kan du lese og laste ned her.

Les appell-brev for Fordypningsdager 2018 her.

Adr til nettside: www.fordypningsdager.com

Artikkelen er publisert 3. august 2018