Lydopptak fra DELK i Nord

DELK har i noen år arrangert bibelhelger og feiret gudstjenester på Storslett i Nordreisa ca. en gang i måneden. Lørdag ettermiddag er det bibeltimer og søndag formiddag gudstjeneste.
Etterhvert har flere og flere meldt seg inn i DELK, både fra Nordreisa kommune og nabokommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Mellom bibelhelgene blir det arrangert samlinger lokalt.

Avstandene er store, så når det er bibelhelg kommer medlemmene reisende i bobiler for å kunne overnatte. For mange er det et stort skritt å melde seg inn i DELK. Slikt reiser spørsmål hos slekt og venner. Troskap mot Guds Ord og evangelisk frihet er noe DELK ønsker å stå for og som flere og flere oppdager.

DELK i Nord har allerede betalt reisekostnadene for tilreisende prester en god stund, og nå venter vi på neste skritt: at DELK i Nord bli tatt opp som en fullverdig menighet i DELK.

Tekst og foto: Andreas Johansson

Opptak av Jan Bygstads bibeltimer og tale i Nordreisa 7. og 8. desember i år er lagt ut og du kan høre dem her.

Artikkelen er publisert 17. desember 2019.