«Matkasseprosjekt Tunisia»

Noen steder har korona-pandemien ført til mye større krise enn det vi opplever i Norge

«Gi som gave det dere fikk som gave», sa Jesus (Matt 10,8b). Og hva er det vi har som ikke er en gave? Når det strammer til økonomisk, slik det har gjort for mange i Norge i kjølvannet av alle tiltakene og restriksjonene pga. covid-19, så kan det være vanskelig å huske på at også det vi har etter at den økonomiske krisen slo til er en gave som vi i dypeste forstand ikke har fortjent.

Hva gjør vi med det vi har fått som gave? «Gi som gave det dere fikk som gave», sa Jesus.

Organisasjonen ACT har gjort oss i DELK oppmerksomme på hvilke følger pandemien og tilhørende restriksjoner har fått og fortsatt får i Tunisia. Planene til ACT var helt andre – nemlig langsiktig utviklingshjelp til marginaliserte grupper. Men så kom pandemien.

Helsesystemet i landet er ikke helt bygget for å håndtere en pandemi, så portforbud om nettene og isolering i hjemmene om dagen har blitt «løsningen med kraftige bivirkninger». Bare matbutikker og apotek er åpne. Bare de med spesiell tillatelse har lov til å bruke bilen. Fenomenet «hjemmekontor» fungerer ikke for den type jobber som de fattige og nedre middelklasse hadde før restriksjonene gjorde det umulig å jobbe.

En av de ACT-ansatte har fortalt om personer i omgangskretsen som ikke får annet enn en kopp kaffe i løpet av en dag. Pengene tok slutt. Selv de som liker kaffe vil kunne forestille seg at «bare kaffe» ikke gir fullgod ernæring til en hel dag. Men restriksjonene vil ikke forsvinne «i morgen», så det nytter ikke å prøve å få seg en jobb «i morgen» heller. Vi snakker om kanskje 10% av befolkningen i landet som sliter med å få endene til å møtes.

En må begynne der en er

I lys av så overveldende omstendigheter, skjønte ACT at de måtte gjøre hva de kunne med det de hadde. Og kjapt.

En todelt plan ble klekket ut og satt i verk i samarbeid med eksisterende partnere og nettverk. En plan for å møte det umiddelbare behovet for å tilby nødhjelp og støtte til sårbare familier i byen Sfax, men også til fengselet i Sfax.

Den ACT-ansatte Sameh tok kontakt med en lokal handelsmann for å forhøre seg om å sette sammen matkasser. For 60 tunisiske denarer (TND), dvs. ca. 220 norske kroner, kunne de klare å sette sammen en kasse med de viktigste matvarene. Kassa inneholdt også noen få hygieneprodukter.

31. mars, etter å ha fått tak i de nødvendige kjøretillatelsene til å kjøre rundt i Sfax, så kunne Sameh og noen frivillige dra av gårde for å hente de 20 matkassene og levere dem i hjemmene til de hjelpetrengende familiene, slike som var identifisert som fattige av lokalkjente.

Samtidig – og takket være relasjonene som er bygget opp gjennom prosjektet i Sfax fengsel – ble det levert pakker med hygieneartikler til Sfax fengsel, for å trygge sikkerheten til både de innsatte og fengselsbetjentene. Det er snakk om en pandemi med smittefare.

Hva er så del to i planen?

«Som svar på koronakrisen vil ACT vise solidaritet og støtte til dem som er rammet av krisen», sier lederen av ACT i Tunisia, Adriaan. «Nødhjelpen er gjort tilgjengelig gjennom gaver ACT har fått».

ACT planlegger å sette i verk et større prosjekt, i samarbeid med både sosialdepartementet og med ulike lokale partnere.

«Vi blir spurt om hjelp fra partnere, lokale organisasjoner, grupper og myndigheter, om vi kan hjelpe de familier som trenger det mest», sier Adriaan. «Vi har bestemt oss for å satse på nødhjelp i april, mai og juni.»

ACT planlegger å finne løsninger for byene de har engasjement i – for Tunis, El Kef, Sfax og Gabés. Vi vil hjelpe så mye vi kan og har som mål å hjelpe 1250 familier i Tunisia. For ca 575 norske kroner er det mulig å forsyne en familie på fire med mat for en hel måned. Pengene til å distribuere matkasser i april ble i stor grad via omdisponering av midler.

Misjonskomiteen i DELK (MK) har drøftet forespørselen fra ACT og bestemt at fra DELK vil vi sende nok penger til å gi 175 familier mat i to måneder – mai og juni 2020. Det blir da et totalt bidrag fra DELK på NOK 200 000.-

Hele DELK inviteres til å bli med og gi matkasser til familier i Tunisia med ekstra behov. På Kristi himmelfartsdag, 21. mai, vil det bli en felles nettgudstjeneste for hele DELK med et ekstra nødhjelpsoffer til matkasseprosjektet i Tunisia. Hvor mange matkasser vil vi klare å samle inn til?

Det er også mulig allerede nå å sende inn et bidrag til matkasseprosjektet:

  • VIPPS-nr 23625 Merk med «Matkasseprosjekt»
  • Bankoverføring til konto 2400.19.51439. Merk med «Matkasseprosjekt»

Av Andreas Johannson
Misjonssekretær i DELK

Artikkelen er publisert 3. mai 2020