Matkasseprosjektet avsluttet

Et veldig godt resultat på innsamlingen til matkasseprosjektet.

I løpet av våren samlet DELK-menighetene inn penger til et matkasseprosjekt gjennom ACT i Tunisia. Matkassene var egnet for mennesker som på grunn av koronatiltakene i Tunisia var nødt til å holde seg inne i husene sine i lang tid og dermed miste inntektsgrunnlaget sitt.

Misjonskomiteen satte som mål at vi skulle klare å samle inn 200 000 norske kroner, men var ikke helt sikre på at vi ville klare det. Det var en troshandling.

Nå i ettertid viser det seg at den totale summen ble på hele 236 244 norske kroner og alt er nå i sin helhet overført til de ansvarlige for matkasseprosjektet i Tunisia.

Artikkelen om Matkasseprosjektet ble publisert på DELKs nettsider 3. mai 2020.

Andreas Johansson
Misjonssekretær i DELK

Artikkelen er publisert 20. august 2020.