Med hjerte for nye nordmenn

I over ti år har Berit og Arvid Ludvigsen vært aktive i innvandrerarbeidet knyttet til Granly menighet i Tønsberg. Det har gitt dem utrolig mange gleder og de kjenner at de har gått i ferdiglagte gjerninger.

Berit og Arvid snakker engasjert om tjenesten i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). – Tenk på alle vennene vi har fått, sier Berit, slår hendene sammen og lar ansiktet stråle som en sol.

– Vi har hele tiden vært sammen om dette engasjementet, vi har fått bruke hjemmet vårt og bli kjent med fantastisk flotte folk. Arbeidet i KIA har vært med på å utvide horisonten vår og det har vært et privilegium å komme nær – og bety noe for – mennesker som er på flukt og har det vanskelig.

– Vi er så takknemlige og glade for at vi har funnet vår tjeneste, der vi kan utfolde oss og gjøre det som Gud har kalt oss til. Ofte er det ikke de avanserte tingene som gjelder; alt handler om vennlighet, gjestfrihet og om å vise Jesu omsorg og kjærlighet.

Hva vil dere si til dem som ønsker å starte et KIA-arbeid i sin lokalmenighet?

Det er tydelig å se at spørsmålet engasjerer.

– Start med å be! Be om å få se mennesker, og be om å få se åpne dører. Se etter muligheter. Å ha lyst til å gjøre noe for andre er en viktig forutsetning, sier Berit. Arvid fortsetter: – Ikke alle dører åpner seg, men når en dør er åpen er det viktig å tørre å gå gjennom den! Se og bruk mulighetene. Også må du ikke være så redd for å måtte jobbe litt! Berit nikker og tilføyer: – Det viktigste er å være naturlig, og å møte folk med vennlighet. Da kan Gud uttrette noe stort!

Tekst: Jan Erik Askjer

Innlegget er forkortet. Hele intervjuet kommer i Underveis nr. 1-2015.