Menigheten DELK Nord søker prest i 40 % stilling

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten.

Noen viktige oppgaver vil være:

  • gudstjenester
  • støtte og utvikle arbeid for barn, ungdom og familier
  • sammen med eldsterådet tilby sjelesorg og diakonal tjeneste

Se full stillingsutlysning her.

Søknadsfrist: 19. mai 2020.

Artikkelen er publisert 12. mai 2020