Menneskeverd er glad for at paragraf 2c debatteres

I en e-post DELK har mottatt fra Menneskeverd – Norges eneste livsverorganisasjon – skriver de at de er glad for at paragraf 2c debatteres, og de oppfordrer samtidig leserne til å komme med innspill.

 

 I e-posten fra Menneskeverd står følgende:

 Kjære medlemmer og spesielt dere som er personlig berørt av debatten rundt paragraf 2c

Menneskeverd er glad for at paragraf 2c debatteres, og at statsminister Erna Solberg (H) har sagt seg villig til å diskutere en eventuell endring av denne paragrafen i forhandlinger med KrF. Vi øyner nå en mulighet for en endring og for økt likeverd i loven. Det vil være en seier for alle menneskers ukrenkelige verdi. Selv om debatt er bedre enn taushet, preges nyhetsbildet nå av et svært hardt ordskifte som kan være utfordrende. Det kan være belastende å støtte en lovendring når man tas til inntekt for kvinnefiendtlighet eller opplever å være del av en minoritet. Ekstra belastende er det når man er personlig berørt og det angår en selv eller noen man er glad i. Staben i Menneskeverd ønsker derfor å formidle en spesiell omtanke til dere. Vi vil dere skal vite at dere ikke står alene. Vi er også flere enn man kanskje skulle tro. Vi tenker på dere og ønsker å gi uttrykk for dette.

Vi ønsker også å oppmuntre dere til å komme med innspill. Gjerne dersom dere har reagert på utspill vi har hatt, men også på hvordan dere tenker vi best mulig kan arbeide for likeverd i tiden fremover. La oss stå sammen!

Med varme hilsener fra staben i Menneskeverd

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon.
Vi jobber for å verne om livet fra befruktning til naturlig død, og i sårbare faser av livet.
Vi ønsker et samfunn som prioriteter livsrett, likeverd og livshjelp høyest. 

 

Les mer om Menneskeverd.