Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste med skriftemål og nattverd