Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Menighetstur til Knattholmen