Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonsfamiliemøte