Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevne, dag 1