Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skjærtorsdagsgudstj.