Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Årsmøte for Moe skole og menighet