Nå kan Vipps også brukes til å gi gaver med skattefradrag

Nummer og navn: # 574554: DELKs skattefradragsordning

I DELK har vi lenge hatt et godt system for å gi gaver med skattefradrag gjennom avtalegiro eller ved å gi enkeltgaver med KID.  Denne ordningen gjelder fortsatt.

Denne våren har det vært ekstra kjekt å også kunne gi sin gave via Vipps. Når møteformen er digital, gir Vipps mulighet for å gi sin takkegave med en gang før det er glemt. Andre kjenner behov for å gi en ekstra gave i den digitale gudstjenesten.   

Vi har derfor også lagt til rette for å gi gaver med skattefradrag via Vipps. De som ønsker å benytte denne ordningen, kan finne gaveformålet under #574554 DELKs skattefradragsordning via Vipps-appen på smarttelefonen.

Alle gaveformål som er registrert i skattefradragsordningen hos DELK sentralt inngår i ordningen via Vipps. Her kan en gi sitt bidrag til prestetjenesten, DELKs misjonsarbeid, gaver til DELK sentralt, DELK Ung, alle prosjekter i hver menighet (f.eks byggeprosjekter), og menighetsbidrag for menighetene.

Muligheten for å gi gaver med skattefradrag via Vipps kan brukes av de som allerede har registrert seg for gaver med skattefradrag. Dette gjelder alle som har registrert avtale for avtalegiro eller fått KID-nr en gang.

Den som ikke er registrert ennå, kan ordne dette via delk.no/gaver. Det er også mulig å registrere seg ved å ta kontakt med DELKs kontor v/ Venke S. Gjelstad: vsg@delk.no, tlf. 33 35 93 53/46 46 70 42. Har du gitt en gave som du ønsker skattefradrag for, kan du ta kontakt i etterkant for å registrere personnummer og adresse. Dette være registrert for å få skattefradrag.

I denne ordningen – ved gaver til frivillige organisasjoner – får vi 22% skattefradrag  ved gaver inntil  kr 50 000.

Vil jeg at det «ekstra» skattefradraget jeg får, skal gå til DELK eller til meg selv?

Det kan være en nyttig tanke å ta med seg når man skal gi!

Tønsberg, 14. mai 2020
DELKs økonomileder

Artikkelen er publisert 19. mai 2020