Nore menighet

DELK-menigheten i Nore holder til i Fredheim kirke som ligger litt syd for Rødberg i Nore og Uvdal komune.

Fredheim kirke ble bygget i 1907-1908.

Gudstjenester avholdes jevnlig, og begynner kl 11.00 hvis ikke annet er oppgitt.

Gudstjenestelisten for 2. halvår 2019:
●  Søndag 10. november, gudstjeneste ved Erling Rantrud
●  Søndag 26. desember, gudstjeneste ved Morten Askjer

Nore Menighet
Besøksadresse: Sporan, Nore. Kirken ligger like inntil Rv 40 ved Sporan syd for Rødberg, og hovedatkomsten er nå fra Tunnhovdveien.
Menighetens prest er Morten R Askjer, Tykkemarkveien 3, 3174 Revetal, telefon 917 37 207.

Nore menighet styres av et råd med presten som leder.
Kontaktperson er Ivar Haug, 3630 Rødberg, telefon 905 25 326 / 32 74 12 49.

Møtelisten for alle DELKs menigheter finner du her