Nore menighet

DELK-menigheten i Nore holder til i Fredheim kirke som ligger litt syd for Rødberg i Nore og Uvdal komune.

Fredheim kirke ble bygget i 1907-1908.

Gudstjenester avholdes jevnlig, og begynner kl. 11.00 hvis ikke annet er oppgitt.

Gudstjenestelisten for høsten 2021:
●  Søndag 12. september. Gudstjeneste ved Morten Askjer.

●  Søndag 24. oktober. Gudstjeneste ved Rolf Ekenes.

●  Søndag 5. desember. Gudstjeneste ved Morten Askjer.

Nore Menighet
Besøksadresse: Sporan, Nore. Kirken ligger like inntil Rv 40 ved Sporan syd for Rødberg, og hovedatkomsten er nå fra Tunnhovdveien.
Menighetens prest er Morten R Askjer, Tykkemarkveien 3, 3174 Revetal, telefon 917 37 207. Menighetens eldste er Bjørn Lauritzen.

Ny leder/eldste i menigheten

Bjørn Lauritzen er oppvokst i Mjøndalen. Han er utdannet som lektor i realfag og har arbeidet i videregående skole, bl.a. Gjennestad videregående skole og Kvitsund Gymnas. De siste yrkesaktive årene arbeidet han med lærerutdanning på Universitet i Sørøst-Norge. Nå er han AFP-pensjonist og bosatt på Geilo. Han sitter i landsstyret i Den Norske Israelsmisjon, og er aktiv som fritidsforkynner både for DELK og for Israelsmisjonen. 

Nore menighet styres av et råd med presten som leder.
Møtelisten for alle DELKs menigheter finner du her.

©norgeskart.no
Foto: Bjørn Lauritzen