Nore menighet

DELK-menigheten i Nore holder til i Fredheim kirke som ligger litt syd for Rødberg i Nore og Uvdal komune.

Fredheim kirke ble bygget i 1907-1908.

Gudstjenester avholdes jevnlig, og begynner kl. 11.00 hvis ikke annet er oppgitt.

Gudstjenestelisten for 1. og 2. kvartal 2021:
●  AVLYST: Søndag 7. februar, gudstjeneste ved Morten Askjer
●  2. påskedag, 5. april, gudstjeneste ved Morten Askjer
●  2. pinsedag, 24. mai, gudstjeneste ved Morten Askjer
●  Søndag 20. juni, gudstjeneste ved Morten Askjer

Nore Menighet
Besøksadresse: Sporan, Nore. Kirken ligger like inntil Rv 40 ved Sporan syd for Rødberg, og hovedatkomsten er nå fra Tunnhovdveien.
Menighetens prest er Morten R Askjer, Tykkemarkveien 3, 3174 Revetal, telefon 917 37 207.

Nore menighet styres av et råd med presten som leder.
Møtelisten for alle DELKs menigheter finner du her.

Foto: Bjørn Lauritzen