Ny liturgifolder

Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent.

 

I den forbindelse er det nå utarbeidet en folder som skal ligge i salmebøkene i våre kirker. Det er ikke en full liturgifolder, men en hjelp for kirkefolket til å se hvor i liturgien de skal delta.

Folderen blir produsert og sendt ut til menighetene i løpet av kort tid.  Mange av menighetene venter på folderen før de begynner å øve på de endringene som er gjort. Et informasjonsskriv fra liturgikomiteen kommer også sammen med folderne. God liturgiøvelse!

Du kan ta en titt på liturgien allerede nå, les den eller last ned og skriv den ut ved å klikke her.

Rolf Ekenes,
tilsynsmann

 

Artikkelen er publisert 26. september 2016