Ny prest i DELK Telemark

Fred Arve Fahre er ansatt som ny prest i DELK Telemark. Stillingen ble utlyst våren 2019 og det har tatt noe tid å få på plass en god løsning. Fred Arve ble tilbudt stillingen i forrige uke og takket etter kort tid ja til stillingen.

Fred Arve er 38 år, født og oppvokst i Skien med tilhørighet til DELKs menighet i Skien. Hans familie, foreldre og søsken har i alle år hatt et stort engasjement i menigheten. Han er gift med Heidi Marie og har tre barn fra 5 år til 13 år. Sammen med sin familie er Fred Arve opptatt av å være en del av menighetens felleskap.

Siden høsten 2014 har Fred Arve vært eldste i sin hjemmemenighet og utøvd det åndelige lederskapet sammen med to andre eldste og én eller to prester. Gjennom denne tjenesten har han blant annet vært med på sammenslåing av menighetene i Skien og Porsgrunn.

Fred Arve er regelmessig forkynner ved møter og bibeltimer, ved siden av at han er engasjert i arbeid for barn og ungdom, sang og musikk, og for familier i menigheten.

Vi ønsker Fred Arve og hans familie Guds velsignelse med tjenesten som prest i Telemark menighet.

Av Torgeir Døvik
Arkivfoto av Fred Arve Fahre: Ulf Asp

Et intervju med Fred Arve Fahre kommer i desember-utgaven av Underveis.

Artikkelen er publisert 18. november 2019.