Ny prestefamilie i Kristiansand og vikarprest i Bergen

Mikael Bruun (31) er tilsatt som prest i Kristiansand menighet i en fast deltidsstilling fra og med 1. januar 2022, med prøvetid i 6 måneder etter gjeldende regler. I tillegg vil han ha en mindre stilling som vikarprest i Bergen menighet fra 1. januar til 31. august, 2022.

Mikael er født og oppvokst i Oppegård kommune, rett sør for Oslo. Han ble gift med Ida Marie for et år siden. Mikael har gjennom alle år hatt sin kirkelige tilhørighet i Den norske kirke (Dnk) der han ble døpt som barn, og han kom til bevisst tro i konfirmasjonstiden, blant annet gjennom et ungdomskor.

Mikael har full presteutdannelse med praktikum fra Det teologiske menighetsfakultetet. Gjennom noen år har han vært prest i Den norske kirke, blant annet i Nordreisa 2018-2019, og deretter i Sogndal, Sogn prosti, fra sommeren 2019.

Mikael Bruun er kjent fra ulike avisoppslag det siste året, da han av samvittighetsgrunner ikke ønsker å feire gudstjeneste som inkluderer alterfellesskap med kvinnelige kolleger ordinert til prestetjeneste. Noen kan dermed tenke at det er en stridens mann som er ansatt i DELK.

Vår oppfatning etter gjentatte møter med Mikael er en annen. Både hans egen fremtoning og andres vitnesbyrd underbygger at han møter mennesker – både meningsfeller og meningsmotstandere – på en positiv og vennlig måte. Han er glad i å forkynne Guds ord, og han setter stor pris på gudstjenestens rammer. Mikael nevner spesielt at han ønsker å formidle den trøst som evangeliet gir og overrekke evangeliet i sakramentene. Nå ser han frem til å kunne bruke sin tid i en liten menighet med nærhet til medlemmene. Videre ønsker han å være med på å forme menigheten til et solid åndelig hjem som legger til rette for gode felleskap der medlemmene kan ha sin tilhørighet med hele livet sitt.

Mikael og Ida Marie har i løpet av de siste årene allerede fått et visst kjennskap til DELK, mest gjennom personlige relasjoner, men også i noen grad fra Ryenberget menighet og menigheten DELK Nord. Ekteparet gir uttrykk for at de i fellesskap vil delta i sin nye menighets liv og virksomhet. Ida Marie sier: «Vi gleder oss veldig til å bli kjent med menigheten i Kristiansand, og jeg er så takknemlig for at vi som familie kan etablere et menighetsfelleskap i DELK». 

Vi gleder oss over at Ida Marie og Mikael Bruun blir en del av felleskapet i DELK og ønsker dem varmt velkommen!

Tekst: Bertil Andersson Foto: Privat. Publisert 28.10.21.