Nye DELK-utsendinger

Familien Barlaup til Japan

I mai 2020 hadde DELK to utsendinger (ektepar med barn). Ett år senere, i mai 2021, har tallet steget til fire utsendinger + én ettåring. Dersom planene går som vi tenker, vil antallet DELK-utsendinger fra sommeren 2021 stige med enda to stykker, da Solveig og Øyvind Barlaup reiser til Japan sammen med sønnen Iver der de skal tjenestegjøre gjennom Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Solveig (27) er født og oppvokst i Sykkylven på Sunnmøre. Øyvind (30) ble født og tilbrakte de første tre årene sine som misjonærbarn i Bolivia, men flyttet deretter til Aure på Nordmøre. Solveig har jobbet som fagsykepleier de siste to årene, men er nå i mammapermisjon med Iver (født oktober 2020) frem til utreise. Øyvind er utdannet lektor og jobber som kontaktlærer for 8. klasse på Ryenberget skole i tillegg til fremragende innsats med oppstart av ungdomskveldene på fredager i Ryenberget menighet.

Japansk storby.

Er de fattige i Japan, da? På ingen måte, men veldig mange japanere kjenner ikke Jesus. Bare ca 1-2% av japanerne er kristne og ca 0,5% regner seg som evangeliske kristne. Det gjør japanerne til den nest største unådde folkegruppa i verden.

Shintoisme og buddhisme regnes som en del av japansk kultur og identitet, samtidig som mange regner seg som sekulære og er generelt travle – så travle at det er vanskelig å få tid til å oppsøke en kirke, selv om interessen skulle være der.

Solveig og Øyvind skal først lære seg japansk i to år og bo i byen Itami som ligger mellom de to store byene Kobe og Osaka. Planen er at de skal drive med ungdomsarbeid innenfor Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK). Mange menigheter i Japan har hovedsakelig godt voksne medlemmer. Menighetene er ofte små, og menighetskulturen kan også gjøre det krevende å oppnå vekst. Disse utfordringene ser man i de aller fleste japanske menigheter. Dessuten er utfordringen at de barn og unge som vokser opp i en kristen menighet risikerer å fanges opp av et veldig travelt studentliv med høye krav, og da kan troen få så lite næring at den visner hen.

Solveig og Øyvind ber om forbønn for:

• Språkstudier

• Arbeidet vårt og menigheten vi skal tilknyttes fremover

• Trivsel for hele familien

• Hjelp til å bygge relasjoner og å vise nestekjærlighet og omsorg til de vi møter

• Evangeliet skal bli kjent for flere i Japan

Publisert 20. mai 2021, av Andreas Johansson.