Nye menighetsplanter i DELK

Det skjer spennende ting: flere steder i landet spørres det etter DELK som kirkelig alternativ. Både i Kristiansand og Alta har DELK hatt regelmessig virksomhet i et par år. Nå står også Gjøvik for tur.

I Kristiansand har virksomheten – lagt til Sødal bedehus – den siste tiden økt til annenhver søndag, med vekselvis gudstjeneste og møte. 2. november var det også dåp i gudstjenesten.

I Alta har det også vært virksomhet for DELK et par år. Der er det jevnlig besøk av DELK-prester som har bibelhelger med flere bibeltimer og gudstjeneste søndag. Det er DELK-Østfold menighet som har dette som sin ”utpost”, da to familier flyttet fra Østfold til Alta og ønsket at vi skulle legge til rette for forkynnelse og gudstjenestevirksomhet i Alta.

På Gjøvik opplever vi det samme. Dit har en familie flyttet fra Østfold. Ønsket er å komme i gang med menighetsvirksomhet for DELK. Søndag 9. november ble den første gudstjenesten holdt, i Misjonshuset Folkvang i Hunndalen. 13 voksne og tre barn var samlet om ordet og bordet. Alle ønsket at dette må fortsette! Det trengs et menighetsliv på Guds ords grunn, var den klare uttalelsen. Derfor er det bestemt ny gudstjeneste søndag 4. januar. Kontaktperson er Trygve Barlaup.

I Halden er den første gudstjeneste søndag 28. desember. Den blir på Normisjons bedehus på Glenne. I byen er det allerede etablert en liten gruppe for DELK. Vi er også her spent på fortsettelsen.

La oss gjerne huske i bønn, disse spirene og arbeidet i utvalget.

Hele artikkelen kan du lese i neste nr. av Underveis som kommer i desember.

På bildet er fra venstre Karl Tore Øvergård (organist), Boe Johannes Hermansen (prest) og Trygve Barlaup med sønnen Amund på armen. Foto: Kjell Håvard Grønbeck

Boe Johannes Hermansen

Boe Johannes Hermansen er prest i Østfold menighet.