Nytt om Generalforsamling og Sankthansstevne

Hovedstyret har vedtatt at DELKs Generalforsamling utsettes til høsten. Det var planlagt at GF 2021 skulle legges til Bibelskolen i Grimstad i juni i forbindelse med Sankthans-stevnet, men det blir i år arrangert digitalt.

Ny dato for Generalforsamlingen blir lørdag 25. september, og den blir arrangert i DELK Telemarks nye kirkebygg på Skauen. 

Her er oppdaterte frister knyttet til GF 2021:

  • Innsendelse av delegatlister til HK: Ny frist 14. mai 2021
  • Forslag til saker som skal opp på GF: Frist 14. mai 2021
  • Interpellasjoner: Frist 11. september 2021

Forslag til saker som ønsket behandlet i generalforsamlingen kan sendes til hovedstyret fra menigheter, grupper av medlemmer eller enkeltmedlemmer. Iht. grunnreglene skal disse være hovedstyret i hende senest tre måneder før generalforsamlingen. Hovedstyret ber allikevel om å få saker tilsendt innen 14. mai, slik at det kan være mulig å behandle disse før sommeren. Dette blir allikevel en frist som er to måneder etter opprinnelig frist om GF ville blitt arrangert i juni.

Saker sendes per epost til hovedstyrets sekretær Torgeir Døvik – torgeir.dovik@delk.no. Det er hovedstyret som fastsetter generalforsamlingens agenda og forbereder sakene.

Interpellasjoner meldes direkte til tilsynsmann Bertil Andersson (bertil.andersson@delk.no) senest to uker før Generalforsamlingen.

Mer informasjon og detaljer vil komme før sommeren. Saksagenda og forslag til vedtak skal være sendt delegatene senest en måned før generalforsamlingen.

Torgeir Døvik
Administrasjonsleder

Bildet over er tatt under paneldebatten på Generalforsamlingen på Gjennestad i juni 2017.

Artikkelen er publisert 24. februar 2021