– Oppløsning av de kristne verdiene er bare én trussel

Lillian Kallasten har vært familieterapeut siden 2001, og har egen praksis på Tønsberg Medisinske Senter i Tønsberg. Hun har også hatt oppdrag for Barnevernet i egenskap av at hun er familieterapeut.

 

I tre år var hun ansatt som ungdomsleder i DELK Vestfold og i ett år som menighetspedagog i Granly menighet.

Jeg møtte Lillian hjemme hos henne en kveld i oktober for å snakke litt om hennes erfaringer som familieterapeut.

Med fyr på peisen, mye levende lys og kaffeservering hadde vi en hyggelig samtale.

Mitt første spørsmål til Lillian er hvordan hun som familieterapeut møter familier med ulike utfordringer, hva slags problemer har de?

− Utfordringene kan være ulike samlivsproblemer i parforholdet. De snakker ikke sammen lenger, følelsene er blitt borte, de forstår hverandre ikke, det kan være mye krangling, det kan være problemer med økonomien. Det kan også være at paret har ulike verdier eller utfordringer i seksuallivet, og mangel på respekt og godhet overfor hverandre. Noen kommer også fordi de strever, enten i forhold til barneoppdragelsen, egen familie eller med svigerfamilien. Enkelte har utfordringer i forhold til rus-, spill-, eller sexavhengighet. Ungdom kan slite med press både fra familien, skolen og på sosiale arenaer, forteller Lillian.

− Hva opplever du er de største truslene for en god og funksjonell familie i dag?

−Hvis jeg bare skulle nevne en trussel ville jeg si at det er oppløsning av de kristne verdiene.

Når de kristne verdier for liv og samliv ikke blir løftet fram er det andre verdier som tar over plassen. En del av disse verdiene er store trusler allerede i dag. Konsekvensene av dette er at en mister fokus i det som skal velges, og det som skal prioriteres, sier hun.

 

Resten av Anne Karine Bekkedals intervju med Lilian Kallasten kommer i desember-utgaven av Underveis. Bladet kommer i posten om noen uker.

Artikkelen er lagt ut 19. november 2015.