Oppstart på Nord-Jæren

Etter en tids forberedelse var det søndag 13. januar oppstart av DELK-arbeid på Nord Jæren. Den første gudstjenesten ble holdt i Norkirken/Elim bedehus, Sandnes.

 

Prest Boe Johannes Hermansen fra menighetsplantingsutvalget i DELK talte og forrettet i den første gudstjenesten, hvor 40 personer var tilstede, og det ble feiret nattverd.

Lederen i Normisjonsforeningen, Ola Helgeland, ønsket varmt velkommen til Elim. Info om DELK-arbeidet i distriktet ble gitt av initiativtagerne, Jostein Vik og Joanna Bauer. Foreløpig er sju gudstjenester og møter – alle med etterfølgende kirkekaffe – planlagt frem til påske

Alle samlingene blir i Norkirken/Elim, i sentrum av Sandnes.

Bildet viser fire sentrale personer i forbindelse med oppstartgudstjenesten: Jostein Vik (fra venstre), Joanna Bauer, Boe Johannes Hermansen og Jan Hetland (eldste i Dalane menighet, Egersund).

Tekst: Boe Johannes Hermansen

Artikkelen er publisert 16. januar 2019.