Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK

 

Opptellingen ga følgende resultat:

• Bertil Andersson: 418 stemmer – 66,2 %
• Ulf Asp: 191 stemmer – 30,3 %
• 22 blanke stemmer – 3,5 %

Totalt ble det avgitt 631 stemmer. Valgdeltagelsen var 58.4 %.

En pressemelding vil bli distribuert med det aller første.

Vi ønsker begge kandidatene Guds fred og velsignelse med valgresultatet.

Rolf Ekenes
Tilsynsmann

Artikkelen er publisert og oppdatert 19. mars 2019