Oppvekst og skolegang i DELK

DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’

 

Programmet vil blant annet inneholde:
• Innledning og informasjon ved repr. fra DELKs ledelse og utvalget som har arbeidet med brevsaken.
• Innlegg ved psykolog Kari Halstensen og/eller instituttprest Gunnar Fagerli, Institutt for sjelesorg ved Modum Bad.
• Spørsmål, kommentarer. Enkel servering.

Du er hjertelig velkommen til en av disse samlingene på ett av følgende steder:
► Ryenberget kirke, Enebakkveien 152, Oslo – torsdag 25. oktober kl 19
► Bjerkely kirke, Døvikveien 2, Undrumsdal – mandag 5. november kl 19
► Skauen kristelige skole, Jon Alvssons gt. 14, Skien – tirsdag 8. januar 2019 kl 19

I tillegg inviterer vi alle som mottok brevet til en samling på Institutt for sjelesorg,
– Modum Bad, lørdag 24. november 2018 kl 11-17
adr. Institutt for sjelesorg, Einar Lundbys vei 13, 3370 Vikersund.

Hensikten med samlingen er å skape en møteplass for berørte og ledelsen i DELK. Vår oppgave vil primært være å lytte, men også å informere om vårt arbeid og veien videre. På denne samlingen vil det bli bedre tid for utdypende spørsmål, i tillegg til undervisning som berører noen av erfaringene fra skole og menighet som mange har delt. Av programmet nevner vi:
• Innledning og informasjon fra repr. fra DELKs ledelse og utvalget
• Innlegg ved psykolog Kari Halstensen og/eller instituttprest Gunnar Fagerli
• Lunsj
• Tid for spørsmål og samtale
• Avslutning: Veien videre

Til Modum-samlingen er det påmelding til elisabeth.fehnolsen@delk.no (telefon 954 74 800), ev. direkte til sjelesorg@modum-bad.no (telefon 32 74 98 30) innen 6. november 2018.

► Programmet for møtene og Modumsamlingen står også i Underveis nr. 3-2018 som kommer i begynnelsen av oktober.

Illustrasjon: Erling Rantrud

Artikkelen er publisert 2. oktober 2018.