Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1. juledag gudstjeneste med nattverd