Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1. Påskedags gudstjeneste med nattverd