Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1. Pinsedag Gudstjeneste med nattverd